3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

04:31:52 up 53 days, 15:28, 0 users, load average: 0.40, 0.37, 0.40