3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

23:23:02 up 5 days, 10:19, 0 users, load average: 0.36, 0.33, 0.38