3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

12:10:01 up 201 days, 6 min, 0 users, load average: 0.45, 0.45, 0.45