3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

19:29:33 up 145 days, 6:25, 0 users, load average: 1.18, 0.78, 0.61