3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

22:28:35 up 140 days, 15:04, 0 users, load average: 0.32, 0.30, 0.25