3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

23:27:04 up 319 days, 10:23, 0 users, load average: 0.77, 0.67, 0.57