3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

02:26:56 up 157 days, 9:52, 1 user, load average: 0.28, 0.43, 0.48