3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

20:52:15 up 273 days, 8:48, 0 users, load average: 0.35, 0.37, 0.41