3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

09:42:31 up 90 days, 20:38, 0 users, load average: 0.43, 0.45, 0.47