3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

12:17:20 up 132 days, 14:10, 0 users, load average: 0.58, 0.56, 0.53