3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

08:20:21 up 11 days, 23:08, 1 user, load average: 0.45, 0.40, 0.42