3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

18:14:17 up 102 days, 1:39, 1 user, load average: 0.37, 0.46, 0.48