3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

09:14:04 up 45 days, 14:48, 0 users, load average: 0.66, 0.45, 0.44